Trauma Depressie Somber Neerslachtig Verdriet Angst Pijn Emoties Opgeven Hopeloos Hulpeloos

In deze Trauma Scan ontdek je of je traumatische gebeurtenissen hebt meegemaakt in je jeugd waardoor je in het hier en nu getriggerd wordt.

Invultijd: 5 min. Deze vragenlijst is gebaseerd op de ACEs Study (Center for Disease Control and Prevention, 2014).

LET OP: Deze vragen kunnen triggers bevatten waardoor je in stress kunt raken. Vul deze vragenlijst alleen in als je een effectieve methode hebt om deze stress te verwerken.

Geef aan welke van de onderstaande traumatische dingen er in jouw jeugd zijn gebeurd:

Heeft een volwassene jou als kind bang gemaakt of je slecht doen voelen, omdat die gemene dingen tegen jou zei of zei dat je er beter niet had kunnen zijn?

Heeft iemand die voor jou zorgde (moeder, vader, verzorger) jou fysiek aangevallen (geslagen, geduwd, gekwetst, bedreigd)?

Heeft iemand (een ouder, volwassene, broer of zus, andere jongere) jou seksueel ongewenst aangeraakt, aangevallen of proberen te verkrachten?

Ontbrak in jouw jeugd iemand bij wie je terechtkon, moest je zwijgen, moest je dingen doen die niet bij jouw leeftijd pasten, moest je zorgen voor anderen terwijl voor jou niet (genoeg) werd gezorgd?

Hebben volwassenen geen fysieke zorg voor jou gedragen door onvoldoende eten te voorzien, jou niet naar de dokter te brengen als je ziek was of je geen veilige plek te bieden?

Werd je moeder in jouw bijzijn gewelddadig aangepakt: fysiek of door vernederingen?

Gebruikten één of allebei jouw ouders alcohol of drugs in die mate dat het thuis problemen veroorzaakte?

Kampte één van jouw ouders met depressie, bipolaire stoornis, angsten of een andere psychische stoornis of heeft iemand in jouw directe omgeving zelfmoord gepleegd?

Zijn jouw ouders gescheiden en/of heb jij op verschillende plekken geleefd?

Werd iemand van jouw gezin of een verzorger in jouw jeugd de gevangenis ingestuurd?

Heeft een broer of zus jou herhaaldelijk tot slachtoffer gemaakt door jou te pesten, uit te schelden, fysieke intimidatie, emotionele chantage, etc.?

Heeft een ander kind jou tot slachtoffer gemaakt (jou gepest, uitgescholden, fysieke intimidatie, emotionele intimidatie, etc.)?

Ben je getuige geweest van geweld?

Was er veel ruzie tussen je ouders?

Was je betrokken bij een zwaar ongeval?

Had iemand dichtbij jou een zwaar ongeval of werd die ernstig ziek?

Is iemand die voor jou belangrijk was gedurende je jeugd overleden door een ongeval of ziekte?

Hebben je ouders hun baan verloren, zijn ze failliet gegaan of konden ze geen werk vinden?

Haalde je slechte resultaten op school?

Heb je een schooljaar moeten herhalen (overdoen)?

Had je als kind last van een fysieke beperking of medisch probleem, waardoor je bepaalde activiteiten niet kon uitvoeren?

Had je overgewicht ten aanzien van andere leeftijdsgenoten?

Was je als jongen minder of extreem meer mannelijk of als meisje minder of extreem meer vrouwelijk dan andere jongens of meisjes van jouw leeftijd?

Werden jouw eigen spullen van je afgepakt?

Had je als kind geen enkele goede vriend(in)?

Was er gedurende je jeugd burengeweld?

Heb je een ramp meegemaakt: zware brand, overstroming, tornado, aardbeving of iets dergelijks?

Werd je als kind dakloos (moest je op straat leven of in een opvang of bij andere mensen in huis omdat je geen thuis had om te verblijven)?

Moest één van je ouders thuis weg om te vechten in de oorlog?

Werd je weggehaald uit je gezin: werd je weggestuurd of weggehaald uit jouw thuis?